NOTE: The Lovell Street entrance to the Central Library parking lot will be closed periodically due to construction. The Rose Street (west) entrance will remain open.

Palabras importantes a saber en su biblioteca

padre e hijo con un ordenador portátil

 • audio books/audiolibros
 • audio cassettes/audiocasetes
 • author/autor
 • biography/biografía
 • book/libro
 • book on hold/libro reservado
 • catalog/catálogo
 • call number/número de clasificación
 • children’s room/sala para niños
 • circulation desk/escritorio de circulación
 • computer/computadora
 • compact discs/discos compactos
 • copy/copia
 • database/base de datos
 • dictionary/diccionario
 • download/descargar
 • dvd's/dvd's
 • e-mail/correo electrónico
 • encyclopedia/enciclopedia
 • fiction/novelas
 • film/película
 • graphic novel/fotonovela
 • guide/guía
 • information/información
 • internet/internet
 • keyboard/teclado
 • librarian/bibliotecario
 • library card/tarjeta de la biblioteca
 • library hours/horas de la biblioteca
 • literature/literatura
 • magazines/revistas
 • map/mapa
 • movie/película
 • mouse/ratón
 • music/música
 • newspaper/periódico
 • next page/página siguiente
 • non-fiction/no-ficción
 • novel/novela
 • online/en línea
 • previous page/página anterior
 • public library/biblioteca pública
 • question/pregunta
 • reference books/libros de referencia
 • reference desk/escritorio de consulta
 • repair manuals/manuales de reparación
 • research/investigación
 • resources/recursos
 • search/búsqueda
 • shelf/estante
 • stacks/anaqueles, estanterías
 • subject/tema
 • taxes/impuestos
 • telephone book/guía telefónica
 • video cassettes/videocasetes
 • yellow pages/páginas amarillas